Spiritualismi

Spiritualistinen elämänkatsomus

Spiritualistinen elämänkatsomus on avoin kaikille henkisille kysymyksille.

Sen mukaan elämä on ikuista ja kaikkialla ilmenevää.

Fyysinen kuolema johtaa elämän toisille tasoille.

Nämä elämäntasot voidaan kokea lähellä oleviksi ja niihin voidaan olla yhteydessä rukouksen, hiljentymisen, spontaanien ja intuitiivisten kokemusten sekä herkkien, kanavana toimivien ihmisten kautta.

Elämän tarkoituksena on henkinen kasvu sekä rakkauden lain sisäistäminen ja toteuttaminen omassa elämässä.

Seurojen tarkoituksena on välittää tietoa spiritualistisen elämänkatsomuksen myönteistä ja lohtua tuovasta sanomasta: elämä on ikuista, fyysinen kuolema johtaa vain toiselle elämäntasolle.

Vaikka mediaaliset lahjat tulevat toiminnassa vahvasti esille erityisesti henkiparantamisen (healing) ja meedioiden välittämien viestien muodossa, on keskeisintä kuitenkin tukea ihmisiä heidän henkisessä kehityksessään jokapäiväisessä elämässä sekä lisäksi tutkia spiritualistisia ilmiöitä.

Edellisen lisäksi on tarkoituksena saada ihmiset tiedostamaan henkisyytensä sekä universaalit lainalaisuudet ja toteuttamaan elämäänsä sopusoinnussa niiden kanssa.

Spiritualistiset seurat haluavat edistää yhteisymmärrystä kaikkien ihmisten kesken riippumatta uskonnosta, kansalaisuudesta, rodusta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta sekä pyrkiä kaiken elollisen suopeaan kohteluun ja koko maailmamme luonnon ja ympäristön suojeluun.